NK en WK’s in Bremen

Tijdens het NK-weekend op 3 en 4 juni worden in Bremen drie WK’s gehouden: de WK’s S1 en S2 Standaard en het WK Junioren 2 10-dans.
Volgens artikel 4 lid 5 van het Ranking- en Uitzendreglement zouden deze wedstrijden op het NK geen rankingwedstrijd zijn.

De sportcommissie heeft onderzoek gedaan en heeft geconstateerd dat de paren die aan genoemde Senioren WK’s in Bremen meedoen, ook het NK kunnen en willen dansen. Voor het WK Junioren 2 zijn geen deelnemers vanuit de NADB omdat geen van de paren voldoet aan de uitzend-eis.

De Sportcommissie heeft het bestuur geadviseerd om in dit geval te besluiten dat genoemde bepaling van het Ranking -en Uitzendreglement niet geldt en dat de drie NK’s meetellen als rankingwedstrijd. Het bestuur heeft positief beslist.
De rankingkalender is te vinden op de wedstrijdkalenderpagina.

De NADB sportcommissie

Ga naar de inhoud