Online sportcongres

Online sportcongres 20 juni 2021

Na het succesvolle online jurycongres van 25 april gaan we nog een keer een interessant congres
aanbieden en wel op zondag 20 juni van 9.45 tot 12.00 uur o.l.v. Julie Fryer.

Juryleden, trainers maar ook dansers zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten.

Julie wordt terzijde gestaan door Ciccio en Jasmijn Pecoraro in de Standaard en Nick Kocken en
Katerina Nitsios in de Latin.

De laatste jaren heeft de danssport een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. En dat heeft ook
effect op het jureren en op de danssport in het algemeen. Graag nemen wij jullie mee in dit
proces. Enerzijds door de dynamische veranderingen in de techniek toe te lichten, anderzijds door
aan de hand van een aantal subcomponenten een frisse blik op jureren te krijgen. Dit is ook hele
leerzame informatie voor actieve dansers.

Julie zal de Tango en de Jive behandelen.

Het programma ziet er als volgt uit:
09.40 – 09.45 – Mogelijkheid tot inloggen
09.45 – 09.50 – Welkom.
09.50 -10.50 – Standaard
10.50 – 11.00 – Pauze
11.00 – 12.00 – Latin

Kosten
Officials en trainers in het bezit van een geldige jury- en/of trainerslicentie 2020 of 2021 – Gratis
Trainers en juryleden geen lid NADB: € 30,00
Dansers lid NADB 2020 of 2021: € 12,50
Dansers geen lid NADB: € 17,50

Aanmelden
Uiterlijk t/m vrijdag 18 juni via email naar hannie.van.der.geest@nadb.eu

Belangrijk voor NADB juryleden
Een Jurylid is verplicht minimaal eens in de twee jaar deel te nemen aan een jury opleidingsdag
georganiseerd door de NADB of de WDSF. Dit congres telt uiteraard mee.
Juryleden die onlangs het digitale WDSF congres hebben bijgewoond, worden vriendelijk verzocht
dit door te geven aan bondsbureau@nadb.eu

Dansers
De vorige keer waren de reacties van aanwezige actieve dansers heel positief. Dus mis dit niet en
doe mee!

NADB Academy

Ga naar de inhoud