Oproep voor NADB kiescommissie

Oproep kandidaten NADB kiescommissie

De NADB is een democratische bond waarin de leden het voor het zeggen hebben. Binnen deze democratie speelt de kiescommissie een belangrijke rol. Vorig jaar zijn de statuten van de NADB aangepast. Een belangrijke wijziging betreft de kiescommissie. Voorheen was dit een tijdelijke commissie die iedere twee jaar bondsraadverkiezingen organiseerde. Voortaan is de kiescommissie een permanente commissie die naast de verkiezingen voor de bondsraad ook de verkiezingen voor de atletencommissie organiseert.

De drie leden van de kiescommissie worden benoemd door de bondsraad voor een periode van drie jaar. De eerstvolgende taak van de kiescommissie is de organisatie van verkiezingen voor de atletencommissie in het derde kwartaal van 2022. In het voorjaar van 2023 staan weer bondsraadverkiezingen op de agenda. De verkiezingen worden georganiseerd volgens de door het bestuur vast te stellen procedures. Bij de uitvoering van haar taken werkt de kiescommissie nauw samen met de andere organen van de NADB, zoals het bestuur, de ICT-commissie, de communicatiecommissie en de reglementscommissie. De kiescommissie legt verantwoording af aan de bondsraad.

Wil jij eraan bijdragen dat de stem van de leden binnen de NADB wordt gehoord?
Ben jij 18 jaar of ouder en lid van de NADB?
Ben je een teamplayer en kun je gestructureerd en planmatig werken?
Dan zoeken we jou!

Stuur uiterlijk zondag 21 augustus 2022 24:00 uur een motivatiebrief naar bondsbureau@nadb.eu.

Ga naar de inhoud