Grensoverschrijdend gedrag in (dans)sport

Bijeenkomst Grensoverschrijdend gedrag in de (dans)sport.

Binnen de Sport is het onderwerp ‘Grensoverschrijdend gedrag’ een belangrijk thema.

Wat is Grensoverschrijdend gedrag?
Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin die:
–        Door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
–        Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
–        Plaatsvindt in de context van sport.

Mede naar aanleiding van het rapport van de Commissie De Vries over grensoverschrijdend gedrag in de sport is in 2018 het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) opgericht.
Het Centrum richt zicht op Preventie en Melding.  Zie voor uitgebreide informatie over het Centrum.

Als lid van NOC*NSF werkt de NADB samen met het Centrum. Ook is de NADB aangesloten bij het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR). Dit is ook een van de voorwaarden die NOC*NSF stelt in de Minimale Kwaliteitseisen waaraan de NADB moet voldoen. Leden van de NADB kunnen een beroep doen op het CVSN en de ISR.
De NADB heeft al een aantal belangrijke stappen gezet. Wij hebben enkele jaren geleden een Vertrouwenscontactpersoon aangesteld (Phien Abbink) en op de website van de NADB is informatie te vinden. We gaan ons nu richten op nog betere voorlichting en informatieverstrekking richting onze leden. Daarover is al een aantal keren gebrainstormd met onze Casemanager binnen het CVSN, de vertrouwenscontactpersoon van de NADB en het bestuurslid top- en wedstrijdsport van de NADB.

Op vrijdag 19 februari vond een MS Teams meeting plaats met een aantal leden van de Federatietafel, het NOC*NSF, het CVSN en de NADB.  Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Nederlandse Breaking League, IDS –NL, Dansondernemers.nl, KNGU en de NADB. Onze Casemanager binnen de CVSN en onze accountmanager bij NOC*NSF hebben een uitgebreide toelichting gegeven op de werkwijze van CVSN en wat zij kunnen betekenen voor de danswereld. Het was een zeer constructieve bijeenkomst en afgesproken is dat ook binnen de Federatietafel dit belangrijke onderwerp opgepakt zal worden. De aanwezigen zien dit als een mooi initiatief van samenwerking.

Ga naar de inhoud