Onverenigbaarheid van functies

Protocol onverenigbaarheid van functies

Besluit: Protocol Onverenigbaarheid van Functies
Datum : 1 augustus 2023

Discipline: alle

Besluit
Het bondsbestuur heeft nieuw protocol Onverenigbaarheid van Functies opgesteld. Doel van dit protocol is het waarborgen van de integriteit en transparantie van de NADB door het voorkomen en beheren van belangenconflicten tussen verschillende functies binnen de organisatie.

Argumentatie
Het oude protocol omvatte in onvoldoende mate criteria om effectief, duidelijk en bruikbaar te zijn. Bovendien moest het protocol op een aantal punten worden herzien en aangepast aan de actuele situatie.

Inwerkingtreding besluit
Het besluit treedt met onmiddellijke ingang in werking.
Het volledige protocol Onverenigbaarheid van Functies kun je hier vinden.

Ga naar de inhoud