Reactie nieuwe beschuldigingen 13-03-2022

13 maart 2022
De NADB heeft kennisgenomen van de nieuwe artikelen van Marco Knippen in onder andere het Noord-Hollands Dagblad van 12 maart 2022. Hieruit blijkt onder meer dat inmiddels in een aantal gevallen aangifte is gedaan tegen een dansleraar. Het bestuur is geschokt dat deze dansleraar na een eerdere veroordeling wegens seksuele aanranding opnieuw is beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het bestuur wenst de slachtoffers veel sterkte en heeft daarnaast bewondering voor degenen die aangifte of melding hebben gedaan. Daarnaast roept de NADB een ieder die soortgelijke ervaringen heeft moeten ondergaan op om zich te melden bij Centrum voor Veilige Sport in Nederland. Op de website van de NADB vind je informatie over de manier waarop melding kan worden gedaan. Dit kan ook via het anonieme chat met fier.

Zoals eerder aangegeven, verleent de NADB haar volledige medewerking aan het externe onderzoek dat momenteel wordt voorbereid door Bureau Verinorm over misstanden en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de danssector.
De bevindingen van dit onderzoek moeten volgens de NADB snel leiden tot concrete stappen op alle niveaus om te komen tot een  veilig dansklimaat voor alle betrokkenen in de danssector.

Jeffrey van Meerkerk
Voorzitter NADB

Ga naar de inhoud