Resultaten enquête regionale danswedstrijden

Resultaten enquête regionale danswedstrijden

‘Het laten groeien van het aantal dansers in Nederland’. Dat is heel ruim gezien de primaire doelstelling voor de NADB Commissie Sportparticipatie. Daar kunnen we iedere hulp bij gebruiken, zeker in deze moeilijke tijden. Zonder deskundige professionals die het dansen aanleren, kan dat niet gerealiseerd worden. Reden voor de commissie om de contacten met dansscholen en dansersverenigingen in Nederland te verdiepen. Voor de commissie zijn deze contacten belangrijk voor de verdere vormgeving van de aanpak om stijldansen op lokaal en regionaal  niveau te ondersteunen.

We hebben tussen medio juli en eind augustus 2020 een enquête gehouden over het versterken van regionale danswedstrijden. Hiervoor hebben we alle dansscholen en dansersverenigingen die stijldanslessen in Nederland verzorgen benaderd. Van de 275 genodigden hebben er 48 daadwerkelijk deelgenomen aan de enquête. Een mooi resultaat.
Degenen die aan het eind van de enquête te kennen gaven ook verder betrokken te willen worden bij het vervolg gaan we benaderen als we de volgende stappen in het traject hebben vastgesteld. Gezien de goede participatie en zorgvuldige antwoorden in de enquête, zijn de resultaten voor ons heel goed bruikbaar.

De belangrijkste resultaten op een rijtje:

48 dansscholen en dansersverenigingen hebben de enquête ingevuld 
Daarvan verzorgt 69% al 20 jaar of langer danslessen. 38% geeft les aan meer dan 250 leerlingen, 23% les aan 50 of minder leerlingen en 19% aan 150-200 leerlingen.
Vaak wordt samengewerkt met meerdere nationale wedstrijdorganisaties. 54% van de respondenten werkt op landelijk niveau samen met de NADB, 30% werkt samen met de NVAD, 26% met de WDC Amateur League, en 22% met de NDO. Wat betreft aansluiting bij de vakorganisaties heeft 48% zich gemeld bij Dansondernemers Nederland, 22% is aangesloten bij de NVD en 17% bij Dance Masters. Daarnaast is 22% aangesloten bij Stichting Danssport op Maat (SDN) en 17% bij Stichting Rolstoeldansen Nederland (SRN).

15 dansscholen en dansersverenigingen bereid een regionale stijldanswedstrijd te organiseren
29% werkt al samen met regionale stijldansorganisaties: 16% zit bij de NADB Regio Noord-Holland/Zuid-Holland en 9% bij de Brabantse Danssport Organisatie (BRADO). Waar 21% nu al een rol speelt in het regionale wedstrijdcircuit, doet 62% dit (nog) niet. 38% van de respondenten – dat zijn 15 dansscholen en dansersverenigingen – heeft belangstelling om een regionale danswedstrijd te organiseren. 78% daarvan wil dat samen met de NADB doen. Daarbij vragen de respondenten om verschillende soorten ondersteuning. 23% is bereid een coördinerende taak voor de regio op zich te nemen. 54% wil uitgenodigd worden voor een bijeenkomst om samenwerking in de eigen regio te bespreken. Er is een divers beeld wat betreft wat nodig is om het regiocircuit te versterken, zoals algemene beeldvorming van het stijldansen, een einde aan de Coronaproblemen, het inzetten van een vernieuwende aanpak, decentralisatie, verstand van samenwerking, organisatie en structuur, verstand van wat beginnende dansers willen, een duidelijk plan, persoonlijke belangen opzij zetten, de connectie tussen wedstrijddansers en dansscholen aanhalen, en meer leerlingen. 27% zou ook voor het organiseren van een wedstrijd voor een andere dansvorm interesse hebben, zoals hiphop (70%), breakdance (30%) of salsa (50%).

COVID-19 vraagt om een creatieve aanpak 
Van de 58 respondenten hebben er 14 een creatieve manier gevonden om tijdens de Coronaperiode een alternatieve manier danslessen aan te bieden. Bij de ene dansschool zond de docent instructiefilmpjes door via WhatsApp, bij de andere werden videolessen verzorgd. Ook vonden er de afgelopen periode buitenlessen plaats.

Nationale Sportweek 2020 
De NOC*NSF Nationale Sportweek 2020 vond plaats van 18 tot en met 27 september 2020. 16% van de respondenten (5) was van plan om een Sportweek-activiteit aan te bieden. 34% overwoog dat nog.

Uiteraard hebben we nog meer vragen gesteld waarop we bruikbare antwoorden hebben gekregen. Mocht je specifieke vragen over de enquête hebben, laat het ons even weten. Wij gaan nu aan de slag met de resultaten om verdere stappen richting de regio’s en laagdrempelige initiatieven te zetten.

Met vriendelijke groet,

Namens de NADB Commissie Sportparticipatie,
David Kramer en Marc Valkier

Ga naar de inhoud