Sportcommissie, nieuwe voorzitter

Nieuwe voorzitter sportcommissie...

Het bestuur heeft op 7 juli 2020 Tim Puts benoemd tot voorzitter van de Sportcommissie. Tim maakt al enige tijd deel uit van de SC en gaat nu het stokje binnen de SC overnemen van Hannie van der Geest. Hannie blijft als bestuurslid Top- en Wedstrijdsport betrokken bij de Sportcommissie.

Wij wensen Tim heel veel succes in zijn nieuwe rol.

Het bestuur

 

 

Ik ben blij en vind het een eer om vanaf nu als voorzitter van de Sportcommissie voor de NADB aan de slag te gaan! Samen met de commissieleden ga ik er alles aan doen om ervoor te zorgen dat allerhande zaken rondom de top- en wedstrijdsport; ranking en uitzending; ondersteuning van paren en de organisatie van sportcongressen goed gebeurt, zodat alle dansers kunnen (blijven) genieten van een mooi dansklimaat in Nederland.Voor de meesten van jullie zal gelden dat wij elkaar al kennen van wedstrijden, trainingen en kampen. Ik sta altijd open voor fijne feedback en goede ideeën, ook als we elkaar nog niet goed kennen!
Spreek me aan op een van onze wedstrijden of neem contact op via e-mail: tim.puts@NADB.eu

Tim Puts

Leden van de commissie zijn:

 • Marcel Keijzer – voorzitter
 • Robert Bogaart – commissielid
 • Walter Bonte  commissielid
 • Onno Butter – commissielid
 • Tessa de Jongh – commissielid
 • Hannie van der Geest – commissielid
 • Emir Salihovic – commissielid

De sportcommissie houdt zich bezig met de volgende zaken:

 • Het bepalen van het beleid rondom de (Top)sport
 • Uitzending van de paren naar EK, WK, Cup- en  (indien van toepassing) uitnodigingswedstrijden.
 • Updates van het Wedstrijd- Ranking- en Uitzendreglement.
 • Het jeugdbeleid.
 • Overleg met het NOC*NSF en CTO’s over topsportbeleid, topsportsubsidies, talentenlijsten en alle zaken die betrekking hebben op de danssport.
 • Het maken van beleidsplannen, begrotingen. voor de (top)sport.
 • Overleg met diverse commissies en instanties.
 • Contact onderhouden met dansers, trainers, coaches, officials en Ambassadeur

Suggesties, opmerkingen en vragen zijn van harte welkom via een email aan de sportcommissie

Ga naar de inhoud