Tegemoetkoming aan dansers en juryeden

Tegemoetkoming aan dansers en juryeden

Beste dansers en juryleden,

Corona heeft ons land in haar macht en roept op allerlei vlakken veel vragen op. We hebben vragen gekregen van zowel dansers als officials wat Corona betekent voor de contributies en licenties van 2021. Een groot deel van 2020 hebben wij de danssport niet kunnen beoefenen zoals we gewend zijn en er is nog veel onzeker voor 2021. Gelukkig hebben wij wel 4 wedstrijden (inclusief NK) kunnen organiseren en hebben we gratis online instructies aan kunnen bieden. Ook was het live sportcongres een succes. Toch hebben wij als bestuur gemeend om, met goedkeuring van de Bondsraad, voor die leden die daar een beroep op willen doen, een tegemoetkoming te geven voor 2021.

Alle informatie over deze tegemoetkoming kun je hier teruglezen.

Ga naar de inhoud