Uitnodiging bijzondere bondsraadvergadering 13-04-2021

Uitnodiging bijzondere bondsraadvergadering 13 april

Het bestuur heeft een bijzondere bondsraadvergadering opgeroepen op 13 april 2021, van 19.00 tot 22.00 uur.

De vergadering vindt plaats digitaal via teams. De agenda is als volgt:

  • Vaststelling verslag bondsraadvergadering 23 februari 2021
  • Vaststelling elektronische verkiezingen als verkiezingsmethode voor de bondsraadverkiezingen in mei 2021
  • Besluit over de overgebleven voorstellen vanuit het bestuur tot statutenwijzigingen.

Stukken

Concept verslag bondsraadvergadering 23 februari 2021

Wijzigingsvoorstellen NADB-statuten vanuit bestuur – draagvlak en vragen incl beantwoording

Ga naar de inhoud