Uitslag Bondsraad verkiezing

Officiele mededeling

Beste leden van de NADB,

Graag informeer ik jullie namens de kiescommissie over de uitslag van de verkiezing van 12 (nieuwe) leden voor de bondsraad van de NADB.

De kiescommissie heeft na de verkiezingen geteld hoeveel stemmen per kandidaat zijn uitgebracht. Op basis hiervan heeft de kiescommissie de uitslag van de verkiezingen als volgt vastgesteld:

 

Positie Aantal stemmen         Kandidaat

1:         44                                Kurt Findhammer

2:         33                                Roel Findhammer

3:         32                                Wesley van Riel

4:         30                                Herman Lak

5:         26                                Jan Pieter Kistemakers

6:         21                                Roeland Schelfthout

7:         16                                Elianne Findhammer-Verbiest

8:         16                                Mariëlle de Ridder- Leonupun

9:         14                                Glenn Feddema

10:       14                                Peter Middelie

11:       13                                Stefan Doodkorte

12:       12                                Soraya Cadil Boeken                                      

13:       11                                Erik Fiktorie

14:       11                                Yvette Jager

15:       11                                Jack van der Woude

16:       10                                Desiree Fiktorie

17:       10                                Michael Han

18:       9                                  Nicole Hooijen

19:       9                                  Niek Koopmeiners

20:       9                                  David Kramer

21:       8                                  Lesley Groeneveld

22:       6                                  Dineke Minten

23:       3                                  Jamie Groeneveld

24:       3                                  Marcel Keijzer

25:       1                                  Frans Hugens

 

In totaal hebben 374 personen gestemd, waarbij 2 blanco stemmen zijn uitgebracht.

Op basis van de verkiezingsuitslag zijn de personen genoemd onder positie 1 tot en met 12 gekozen als bondsraadlid voor een periode van vier jaar. Hun benoeming gaat in per de datum van de jaarlijkse reguliere vergadering van de bondsraad te houden in juni 2021.

Een uitgebreider verslag kunt u hier vinden

Met vriendelijke groeten,

Chantal Bogaart-Melet

mede namens de kiescommissie
Ronald de Vos
André de Werdt

Ga naar de inhoud