Uitslag verkiezingen bestuursleden en Kascontrole Commissie

Uitslag bondsraadvergadering en verkiezingen

Beste leden van de NADB,

Op 30 november jl kwamen de 24 gekozen bondsraad leden digitaal bij elkaar voor een reguliere bondsraad vergadering.  Alvast informeren wij jullie over de uitkomst van de verkiezingen.

De volgende kandidaten zijn (her) benoemd:

  1. De heer Carool van Kesteren – als secretaris voor een eerste termijn van 3 jaar (op voordracht van het bestuur)
  2. Mevrouw Nadia van den Heuvel – als algemeen Bestuurslid met portefeuille diversiteit & inclusie. Het betreft een eerste termijn van 3 jaar (op voordracht van het bestuur).
  3. Jeffrey van Meerkerk is herbenoemd als voorzitter voor een laatste (4e) termijn van maximaal 2 jaar om continuïteit van de NADB te borgen en werving van een nieuwe voorzitter voort te zetten. Binnen deze 2 jaar is er dan voldoende mogelijkheid om de nieuwe voorzitter, die door de bondsraad benoemd dient te worden, goed in te werken. De herbenoeming van Jeffrey is gedaan op voordracht van leden van de bondsraad. 
  4. Drie leden + 1 reserve lid voor de Kascontrole Commissie: de heren Hans de Vlieger, Michael Han en Peter Middelie zijn benoemd voor een periode van 1 jaar als lid van de kascontrole commissie. Sietse de Ridder is gekozen als reservelid. 
  5. Ed Epskamp NADB vrijwilliger op het wedstrijdsecretariaat is op voordracht van het bestuur voor zijn jarenlange grote inzet voor de NADB benoemd tot Lid van Verdienste.

 Het rooster van aan en aftreden zal worden aangepast op de website. 

 Wij feliciteren graag iedereen van harte met hun benoeming en wensen hen veel succes met de werkzaamheden voor de NADB

 

Het Bestuur 

Ga naar de inhoud