Update NK Formatie STD + Showdance

NK Formatie Standaard
De NADB had het voornemen om het NK Formatiedansen te organiseren op 15 oktober 2022 in Rotterdam. Daarna is echter bekend geworden dat het WK Standaard Formatiedansen op dezelfde dag plaatsvindt in Braunschweig. Om toch de Nederlandse titel over 2022 te kunnen toekennen, is in overleg met de organisatie van Dance to Impress besloten om het NK Standaard Formatiedansen te laten plaatsvinden in Zaandam op 24 september 2022.
Het NK Latin-American Formatiedansen zal zoals gepland doorgang vinden op 15 oktober 2022 in Rotterdam.

NK Showdance Standaard en Latin
Het bestuur heeft besloten om het NK Showdance Standaard en Latin voor Adults en Professionals te houden op zaterdag 12 november 2022 bij Danscentrum Wesseling in Delft.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Ga naar de inhoud