Grensoverschrijdend gedrag update

Update (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de danssector

Update (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de danssector, 16 Juni 2023

Beste leden,

Namens het bestuur van de NADB geef ik opnieuw een update over het onderwerp grensoverschrijdend gedrag in de danssector. Gisteren, op 15 juni 2023, ontvingen wij het bericht betreffende de uitspraak inzake de casus van een dansleraar uit Hoorn. De verdachte is schuldig bevonden. Wij zijn enorm van deze casus geschrokken en vinden het een vreselijke situatie. Graag wil ik ons medeleven uitspreken naar alle betrokkenen en jullie nogmaals veel sterkte wensen in deze moeilijke periode.
We vinden het belangrijk dat iedereen weet dat grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, binnen onze vereniging niet geaccepteerd wordt. Daarom is de NADB in goed overleg met zowel het Centrum Veilig Sport Nederland (CVSN) als het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) en werken wij aan een veilig en eerlijk danssport klimaat voor iedereen. Op onze website lees je hier
meer over.

Al in augustus 2022, na het ontvangen van een nieuwsartikel over een situatie van vermoedelijk (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in West-Friesland, hebben wij contact gehad met NOC*NSF, het CVSN, ISR en de politie. De politie heeft het bestuur geïnformeerd dat zij een onderzoek zijn gestart en hebben ons geadviseerd om gedurende het onderzoek een ordemaatregel in te stellen. Er is door de politie geen inhoudelijke informatie over het onderzoek verstrekt. Als bestuur hebben wij de situatie in augustus 2022 beoordeeld en gewogen in het belang van al onze leden. Er is door het bestuur direct een tijdelijke ordemaatregel ingesteld gedurende het onderzoek van de politie en de eventuele daaropvolgende juridische procedure. Op 15 juni 2023 heeft de rechter uitspraak gedaan. Het bestuur heeft besloten om de reeds ingestelde ordemaatregel te handhaven en gaat tevens in beraad over het nemen van extra
vervolgstappen. Dit doen we in afstemming met het CVSN en het ISR.

(Seksueel) grensoverschrijdend gedrag is een heel gevoelig, pijnlijk en lastig onderwerp om te bespreken. Heb je na de nieuwste berichtgevingen behoefte aan een vertrouwelijk gesprek, neem dan contact op met onze VCP Bas Scholten of het CVSN.

Namens het Bestuur,
Jeffrey van Meerkerk
Voorzitter

 

_________________________________________________________________________________________

 

Update (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de danssector, 28 maart 2023

 

Namens het Bestuur van de NADB geef ik opnieuw een update over het onderwerp grensoverschrijdend gedrag in de danssector. Dit hebben we de afgelopen jaren vaker gedaan. We vinden het belangrijk dat iedereen weet dat grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, binnen onze vereniging niet geaccepteerd wordt. Natuurlijk mag dit nergens gebeuren, maar toch benoem ik heel bewust binnen onze vereniging, omdat wij hier direct invloed op hebben. Daarbuiten helaas niet, denk bijvoorbeeld aan de culturele dans sector, dans opleidingen, theater en ballet werelden.

 

De NADB organiseert danssport binnen sportkoepel NOC*NSF, waarmee wij ons conformeren aan de Code Goed Sportbestuur (Goed Sportbestuur – NOCNSF). De Code Goed Sportbestuur biedt voor álle sportorganisaties een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur: bonden, verenigingen en sportbedrijven. Het is een gedeeld fundament voor de hele sportsector. Daarnaast gelden voor de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden, zoals de NADB concretere normen: de Minimale Kwaliteitseisen van NOC*NSF. Samen met NOC*NSF zetten wij ons in voor een sociaal veilige sport omgeving. In samenwerking met het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) zorgen we ervoor dat melding maken van ongewenst gedrag zo laagdrempelig mogelijk is. Onze vertrouwenscontactpersoon staat in direct contact met experts van het CVSN en daar waar noodzakelijk ook met het Instituut voor Sport Rechtspraak (ISR). Meer hierover lees je op onze website Veilige sport omgeving – NADB.

 

Je inzetten voor een sociaal veilige danssport omgeving betekent ook agenderen, handelen en communiceren. Vanuit onze aansluiting bij NOC*NSF is de NADB vertegenwoordigd in de projectgroep grensoverschrijdend gedrag in de danssector. Dit is initiatief van het Ministerie van VWS, waar vertegenwoordigers uit de hele Nederlandse danswereld, bedrijven, opleiders, cultuur en sport aan deelnemen. Binnen de projectgroep werken we o.a aan nieuwe preventie standaarden. Als NADB hebben we onze volledige medewerking verleend aan het onderzoek wat Bureau Verinorm naar grensoverschrijdend gedrag in de danssector heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS. De uitkomsten van het onderzoek, inclusief een set van aanbevelingen worden voor de zomer verwacht. In 2022 hebben we in samenwerking met CVSN al enkele webinars georganiseerd voor dansers, ouders, trainers, begeleiders en coaches om samen voor een veilige danssport omgeving te zorgen. Tijdens elke bestuursvergadering staat het onderwerp voorkomen van grensoverschrijdend gedrag op onze agenda. Hier bespreken we de voortgang en eventuele benodigde actie. Er is periodiek vertrouwelijk contact tussen onze VCP, Dhr. Bas Scholten, het bestuur en/of mij als voorzitter. Ook geeft het bestuur tijdens de formele vergaderingen met de leden vertegenwoordigers altijd een update over de stand van zaken.

 

Onlangs zijn er opnieuw enkele publicaties geweest over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de danswereld, waarbij ook de relatie gelegd wordt met danssport en met (een lid van) de NADB. Al in augustus, na het ontvangen van een nieuws artikel en contact met NOC*NSF, het CVSN, ISR en politie, heeft het bestuur de situatie beoordeeld en gewogen in het belang van al onze leden. Er is door het bestuur een tijdelijke ordemaatregel ingesteld gedurende het onderzoek en een eventuele daaropvolgende juridische procedure. Er is uiteraard ook meerdere keren persoonlijk contact geweest tussen beschuldigde en mij als voorzitter. We hebben immers een zorgplicht naar al onze leden. Onze VCP heeft over dit dossier direct en frequent contact met het CVSN en ISR. Wij begrijpen dat de politie het onderzoek heeft afgerond en het dossier heeft overlegd aan het Openbaar Ministerie (OM). Het OM zal nu bepalen of en hoe er verder gehandeld zal worden. Hierover zijn wij verder nog niet geïnformeerd. (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag is een heel gevoelig, pijnlijk en lastig onderwerp om te bespreken. In eerste plaats voor slachtoffers, maar ook voor beschuldigden en hun families en vrienden. Er is immers nog niemand schuldig bevonden en veroordeeld.

 

Binnen de NADB is geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook. Heb je behoefte om hierover (vertrouwelijk) in gesprek te gaan, dan kan dat via vcp@nadb.nl of neem contact op met het Centrum voor Veilige Sport Nederland, beiden zijn te bereiken via onze website Veilige sport omgeving – NADB. Het bestuur heeft mij aangesteld als woordvoerder op dit onderwerp. Wil je meer weten over de rol en positie van de NADB, neem dan contact met me op via Jeffrey.van.meerkerk@nadb.eu .

 

Namens het Bestuur,

Jeffrey van Meerkerk

Voorzitter

Ga naar de inhoud