Update vanuit NADB Academy

Beste leden van de NADB,

Graag houdt de NADB Academy jullie op de hoogte van het proces en de stappen die reeds gezet zijn met betrekking tot de NADB Coach Module:

2020

  • Zoomsessie voor het inventariseren van de behoeftes bij trainers en dansers

2021

  • Persoonlijke gesprekken met trainers – uitkomst: behoefte aan extra trainer/coach skills
  • Inventariseren wat er al bestaat bij andere sporten en NOC*NSF

2022

  • Creatieve brainstormsessie voor het vullen van de vijf modules (Onderwijskunde, Mentale- en Fysieke begeleiding, Branding/Marketing en Management)
  • In kaart brengen van de doelstellingen van twee modules, namelijk Onderwijskunde en Mentale begeleiding
  • Voorstel naar de NADB Academy – is goedgekeurd
  • Voorstel naar het NADB Bestuur – is goedgekeurd en meegenomen in de begroting voor 2023 die door de bondsraad is goedgekeurd
  • Start met het schrijven van het curriculum voor Onderwijskunde en Mentale begeleiding

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Els Gevaert via els.gevaert@nadb.eu

Ga naar de inhoud