Verhoging kilometervergoeding

Bondsbestuur besluit: Verhoging kilometervergoeding
Datum besluit: 6 september 2023
Discipline:
alle

Besluit
Het bondsbestuur heeft besloten de kilometervergoeding voor het vervoer per eigen auto te verhogen van € 0,19 naar € 0,25.

Argumentatie
De kosten van het gebruik van de eigen auto zijn afgelopen jaren flink gestegen. De verhoging van de kilometervergoeding is bedoeld om deze kostenstijging enigszins te compenseren. De onkosten en vergoedingen regeling is op dit punt aangepast.

De verhoging is niet in strijd met de regels vanuit de belastingdienst voor vergoedingen aan vrijwilligers.

Inwerkingtreding besluit
Het besluit treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 september 2023.

Ga naar de inhoud