Vervallen kwalificatie-eis NK

Beste dansers,

Het bondsbestuur heeft op advies van de Sportcommissie en de Atletencommissie besloten dat de kwalificatie-eis voor deelname aan het Nationaal Kampioenschap stijldansen in de hoofdklassen en de professional division komt te vervallen.

Het aantal wedstrijden is de afgelopen jaren zodanig teruggelopen dat deelname aan een minimum aantal wedstrijden voor steeds meer paren lastiger te realiseren is. De kwalificatie-eis werkt naar het oordeel van het bestuur belemmerend voor nieuwe paren en voor paren die niet aan voldoende wedstrijden kunnen meedoen en niet voor dispensatie in aanmerking komen.

Het besluit treedt met onmiddellijke ingang in werking en is voor het eerst van toepassing voor het Nationaal Kampioenschap in 2024. Het wedstrijdreglement zal navenant worden aangepast.

Ga naar de inhoud