Vervolg bondsraadvergadering 30-11 op 14-12 2021

Aan de leden van de bondsraad.

Beste dames en heren,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor het vervolg van de reguliere bondsraadvergadering van 30 november jl welke om 23.10 uur is geschorst na afhandeling van punt 7 van de Agenda.
De voortzetting van deze vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 14 december om 19.00 uur via Teams. U ontvangt t.z.t. een nieuwe Teams link.

Wij voegen de vastgestelde Agenda nog een keer bij. De vergadering zal gestart worden met punt 8 van de Agenda (Vaststellen Jaarplan 2022).
Wij verzoeken jullie om eventuele afmeldingen door te geven via email naar bondsbureau@nadb.eu

Maar natuurlijk hopen wij op jullie aanwezigheid.
Vriendelijke groeten,
Het bestuur van de NADB

Ga naar de inhoud