Wijziging aantal promotiepunten

Beste dansers,

Met ingang van 1 januari 2022 heeft de NADB een nieuw promotiepuntensysteem ingevoerd. Bij dit nieuwe systeem krijgen alle deelnemers punten. Het systeem is ontwikkeld door de werkgroep die is samengesteld uit leden van het bestuur, de Sportcommissie, de Atletencommissie en de voormalige Sportsdirector.

Op het moment van invoeren was Covid nog in volle hevigheid onder ons en wisten we niet hoe de bezetting van de wedstrijden zou zijn. De werkgroep heeft op basis van de wedstrijden in 2022 en alle beschikbare data het systeem geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat bij een aantal klassen de puntenaantallen moeten worden verlaagd.

Het bestuur heeft dit advies overgenomen en heeft besloten om met ingang van 2 augustus 2022 bij een aantal klassen de promotieschalen aan te passen. Hiermee hopen wij dat de doorstroming van de paren op een evenwichtigere wijze plaats gaat vinden. Door het verlagen van de punten kan hetzijn dat paren inmiddels gepromoveerd zijn. Dit zal in het systeem aangepast worden en de paren krijgen persoonlijk bericht. Uiteraard blijven wij de komende tijd alles goed monitoren.

Hieronder vinden jullie het nieuwe schema.

Ga naar de inhoud