Wijzigingen wedstrijdreglement

Toelichting wijzigingen Wedstrijdreglement 1 augustus 2023

Beste dansers,

Naast een aantal tekstuele aanpassingen en wat andere omschrijvingen van de regels ter verduidelijking, onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste aanpassingen. Wij raden iedereen aan om de reglementen goed door te lezen. Bij vragen graag mailen naar SC@nadb.eu

Solodans
Solodans is als nieuw wedstrijdonderdeel toegevoegd. Vanaf 2024 komt er ook een NK voor Solodans.

Aanpassen leeftijden Senior V
De WDSF heeft op initiatief van de NADB vanaf 1 juli 2023 de Senior V officieel toegevoegd aan de wedstrijden. De geboortejaren zijn bepaald op 1953 voor beide partners, dus 70 jaar en ouder. De NADB heeft tot nu toe nationaal andere leeftijden gehanteerd (65-70). Het bestuur heeft besloten de leeftijden gelijk te trekken met de WDSF. Paren die in de periode van 1 januari tot en met 31 juli 2023 in Nederland hebben deelgenomen aan de S5 en die inmiddels niet de aangepaste juiste leeftijd hebben, krijgen binnen de NADB dispensatie voor deelname aan de S5 in Nederland. Zij kunnen niet in aanmerking komen voor uitzending naar EK/WK. De enkele paren die voor deze dispensatie in aanmerking komen, worden persoonlijk op de hoogte gesteld.

Flexibeler indeling van nieuwe paren
In het oude reglement stonden regels voor de indeling van nieuwe dansparen in klassen. Deze regels waren anders voor geheel nieuwe dansparen, nieuwe dansparen samengesteld uit dansers die eerder meededen en dansparen die na een bepaalde periode weer actief werden. In de praktijk bleek dat het lastig was op basis van de oude regels maatwerk toe te passen om tot de correcte indeling te komen. In de nieuwe regel is bepaald dat van geval tot geval voor alle soorten nieuwe dansparen wordt gekeken wat de juiste klasse is. Deze regeling geldt voor de volgende soorten nieuwe dansparen:

  • Nieuw danspaar: beide partners hebben niet eerder NADB wedstrijden gedanst.
  • Nieuw gevormd danspaar: een van de twee partners of beiden hebben eerder NADB gedanst en vormen een nieuwe combinatie.
  • Herintredend danspaar: paar dat eerder heeft meegedaan aan NADB wedstrijden en na een afwezigheid van ten minste twee jaar weer mee gaat doen.

Promotiepunten
Omschreven dat promotiepunten gedurende drie jaar na de laatste wedstrijd blijven behouden.

Dopingeisen
In het reglement zijn de dopingeisen opgenomen voor wat betreft de verplichte certificaten brons, zilver en ouders gevorderd zoals vereist bij deelname aan WDSF wedstrijden.

Kledingvoorschriften
De regels voor de C klasse zijn gewijzigd. Het is toegestaan om wedstrijdkleding te dragen. Het is niet verplicht!
In de Startklasse is geen wedstrijdkleding toegestaan. Zie voor nadere uitleg het wedstrijdreglement onder hoofdstuk 5.

Paso Doble
De danstijd voor de Paso Doble is voor alle wedstrijden voor alle klassen tot en met de 2e highlight. Dus voortaan ook op de NK’s.

Kwalificatie-eis NK is afgeschaft
Hierover kun je hier meer lezen.

Toelichting aanpassingen Ranking- en Uitzendreglement
Hier zijn alleen enkele tekstuele aanpassingen gedaan.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de NADB

Ga naar de inhoud