Alliantie Dans Veilig

 

Twaalf partijen uit de danssector tekenden vandaag in het bijzijn van minister Conny Helder en staatssecretaris Gunay Uslu een convenant om officieel de Alliantie Dans veilig op te richten. Een belangrijke stap in het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in de danswereld.“Het leed dat is veroorzaakt, van klein tot groot, verdient erkenning en verdient ook de passende aandacht en actie van ons allen om dat leed in de toekomst, zo goed als we kunnen, te voorkomen. Het is tijd voor een cultuuromslag in de danssector. En deze kunnen we alleen bereiken als we dit samen aanpakken met de verschillende organisaties die betrokken zijn in de danssector,” aldus woordvoerder Lodewijk Klootwijk.Minister Helder prijst met grote bewondering de dansers die zich hebben uitgesproken tegen grensoverschrijdend gedrag en geeft een duidelijke boodschap mee: “Ik roep andere partijen op: Sta ook voor je dansers en sluit je aan.”Aansluiten bij de Alliantie Dans veilig kan via: www.dansveilig.nlMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) | Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk | Dancers Council | Dansbelang NBDO | Dansondernemers Nederland | Dutch Dance Sports | Koninklijke Nederlandse vereniging van Dansleraren | Kunstenbond | MBO Dans Zuidwest| Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB)| Nederlandse Breaking League | Nederlandse Danssport Organisatie | NOC*NSF | LKCA

Ga naar de inhoud