NK 2020 Informatiepagina

NK 2020 Informatiepagina

  • Op deze pagina vind je alle informatie over de NK 2020 in Dalfsen.

02-10-2020

Beste dansers,

Zoals we al eerder hebben gecommuniceerd staan we omtrent de organisatie van het NK van komend weekend voor een groot aantal uitdagingen, vooral als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen. We doen ons uiterste best om al deze uitdagingen het hoofd te bieden en weten ons gesterkt door jullie positieve berichten!

Hier en daar moet we echter keuzes blijven maken, en om transparant naar jullie te kunnen zijn informeren we jullie graag over het volgende:

Eerder is gecommuniceerd dat er in de Trefkoele een aparte ruimte beschikbaar zou zijn voor het doen van een warming-up. Inmiddels hebben we helaas van de organisatie van de Trefkoele te horen gekregen dat de Gemeente Dalfsen dit niet zal toestaan. Omdat wij ook begrijpen dat het doen van een warming-up (dit is dus iets anders dan indansen) heel belangrijk is voor goede uitoefening van de sport, hebben we voor iedereen waar mogelijk in de timetable tijd gereserveerd om op de vloer op te warmen. Dit zal steeds tegelijkertijd gebeuren met de prijsuitreiking voor een andere klasse. Zoals we je eerder al verzochten: hou rekening met elkaar zodat er zowel een goede warming-up alsook een waardige prijsuitreiking kan plaatsvinden. Hou dus goed de timetable in de gaten voor de momenten van opwarmen; als je dit moment mist is je kans voorbij! Opwarmen in de gangen, kleedkamers etc is absoluut verboden!
Naar aanleiding van de berichtgeving rondom de weigering van publiek is de ticketoffice overladen met berichten van mensen die als deelnemer, coach, trainer of chauffeur aanwezig zullen zijn. Het verwerken van al deze berichten is een immens werk en we doen ons best ieders wensen te respecteren. Over één kwestie kunnen we nu al verdere duidelijkheid verschaffen: helaas zal het niet altijd mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat iedereen dit dat graag wil bij elkaar in de buurt kan zitten. Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met situaties waarin dit wel echt moet (ouders en kinderen bijvoorbeeld). Hopelijk kunnen we ook hier rekenen op jullie begrip.


 

Update: 30-09-2020

Beste dansers, trainers, coaches en juryleden.

Afgelopen maandag zijn voor Nederland de nieuwe maatregelen rondom Covid-19 bekendgemaakt. De maatregelen betreffen ook de sport, waaronder onze danssport. Het bestuur heeft zich daarom moeten beraden op de te nemen stappen voor het NK en de Holland Masters. Het goede nieuws is dat we, met toestemming van de Gemeente Dalfsen en de veiligheidsregio, het NK kunnen organiseren. Maar, zoals jullie allen zullen begrijpen: dit kan alleen onder een aantal strikte voorwaarden. Deze leggen we hieronder aan jullie uit.

Publiek is niet toegestaan

Dat geldt voor alle professionele en amateursportwedstrijden, en dus ook voor ons NK.

Natuurlijk is dat een enorm ingrijpende maatregel, vooral voor een sport als de onze. Juist omwille van de sport heeft het bestuur echter tóch besloten om het NK door te laten gaan, zonder publiek.

Dit alles betekent dat wij de procedure rondom de ticketverkoop moeten aanpassen. Bezoekers die reeds een ticket hebben besteld en betaald, krijgen uiteraard het betaalde bedrag retour. Omdat er veel werk op ons af komt, zullen wij dit pas na het NK kunnen regelen. We rekenen hierin op jullie begrip.

Om supporters toch de mogelijkheid te geven te zien wat zich op het NK afspeelt, zal er een livestream worden aangeboden. Nadere details hierover volgen.

Wie mogen wel naar binnen?

Onderstaande categorieën mogen onder de geldende maatregelen wel naar binnen:

  1. Deelnemers aan het NK. Alleen in het blok waarin jullie actief zijn.
  2. Officials en trainers/coaches van de NADB, die in het bezit zijn van een geldige licentie (dus van 2020). Dit betreft een groep mensen die zich reeds heeft aangemeld. Aanmelding hiervoor is gesloten.
  3. Trainers/Coaches (niet in het bezit van een geldige licentie van de NADB) die aantoonbaar/aannemelijk kunnen maken dat zij actief werkzaam zijn als danssporttrainers in het NADB/WDSF circuit, en deelnemers hebben in het desbetreffende blok.
  4. Chauffeurs van kinderen tot en met 17 jaar. Slechts één chauffeur per kind is toegestaan en als meerder kinderen uit hetzelfde huishouden actief zijn in de wedstrijd is slechts één chauffeur voor die kinderen toegestaan. In het geval dat een ouder van een deelnemer onder bovengenoemde categorieën (1, 2 of 3) valt, dan is díe persoon de chauffeur. Er kunnen dan niet nog andere personen naar binnen.

Organisatie:

5.       Bestuur

6.       Wedstrijdleiding zoals Chairperson, scrutineers, DJ, Check-in, presentatoren etc.

7.       Vrijwilligers nodig voor de organisatie

8.       EHBO

9.       Fotografen geaccrediteerd door de NADB

LET OP! Helaas kunnen we onder de huidige maatregelen niet toestaan dat kleine kinderen (baby’s in kinderwagens, peuters, kleuters etc.) meekomen. Zij vallen volgens de regels die de overheid stelt onder publiek.

Hoe nu verder?

  1. Deelnemers hoeven niets te doen voor de ticket verkoop. Iedereen heeft bericht ontvangen en heeft (als het goed is!) inmiddels betaald.
  2. Juryleden en trainers (met een geldige licentie van de NADB) die zich al hebben aangemeld hoeven niets te doen. Hun kaarten zijn gereserveerd. De aanmelding hiervoor is gesloten!
  3. Trainers/coaches zonder geldige NADB licentie dienen zich (opnieuw) aan te melden via email naar NKtickets@nadb.euDit kan uiterlijk t/m donderdag 1 oktober 14.00 uur.
  4. Chauffeurs van kinderen t/m 17 jaar kunnen zich uiterlijk t/m donderdag 1 oktober 14.00 uur aanmelden via NKtickets@nadb.eu. Graag onder vermelding van naam van de deelnemer(s), de dag, klasse waarin de deelnemer danst en of reeds een ticket is gekocht.

Handhaving

De Gemeente Dalfsen en de organisatie van de Trefkoele hebben ons uitdrukkelijk medegedeeld dat er strenge controle en handhaving zal plaatsvinden. Bij het niet respecteren van de genomen maatregelen wordt slechts één waarschuwing gegeven. Bij de 2e overtreding zal de organisatie van de Trefkoele de betreffende persoon verwijderen uit het gebouw. De inschatting hieromtrent ligt bij de organisatie en de Trefkoele. Indien blijkt dat meerdere overtredingen plaatsvinden dan behouden de Gemeente Dalfsen en de Trefkoele zich het recht voor om het evenement af te gelasten, ook als het NK nog niet ten einde is. Wij vertrouwen erop dat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat we een mooi NK neer gaan zetten en dat iedereen zich aan de regels houdt.

Voor alle wedstrijd gerelateerde zaken verwijzen wij jullie nogmaals het document op de site. Hierin staan richtlijnen voor alle aanwezigen. https://nadb.nl/wp-content/uploads/2020/09/Briefing-NK-2020-20200923-V-2.pdf

Beste allemaal, het wordt een bijzonder NK. We danken jullie allemaal hartelijk voor de uitgesproken steun en wensen jullie allemaal heel veel succes op het NK. Wij kijken er naar uit.

Hartelijke groeten,

NADB Bestuur en organisatie team.


30-sept. 2020

Wegens de nieuwe maatregelen komen wij met zsm met aanvullende informatie voor het NK weekend


27 sept. 2020

Corona Checklist

Dansers en bezoekers van het NK moeten op de dag dat zij aanwezig zijn een papieren checklist overhandigen als zij de Trefkoele binnenkomen. Om opstoppingen te voorkomen kunnen jullie hier het formulier downloaden, graag in de ochtend op de dag zelf vooraankomst invullen en meenemen zodat dit bij aankomst afgegeven kan worden. Ook in die zijn regels scherper geworden en is er gewaarschuwd voor controle.


 

21 sept. 2020

Informatie NK voor deelnemers, trainers/coaches en bezoeker

Bijgaand een uitgebreide uitleg over het NK in Dalfsen. Voor dansers en trainers is er extra informatie over de wedstrijd zelf. Denk aan indansen, introdans etc. Lees alles goed door.

Vragen? Niet stellen via Social Media alsjeblieft maar graag mailen naar wedstrijdsecretariaat@nadb.eu

Lees hier de volledige briefing over de NK: Document Briefing NK 2020 


 

Naar de inhoud springen