Ambassadeurs

Ambassadeurs

Een ambassadeur is een actieve, betrokken persoon die de NADB en de NADB paren in het buitenland, binnen het WDSF circuit,  daar waar mogelijk gaat ondersteunen. Een ambassadeur is geen danstechnische coach. De ambassadeur fungeert als klankbord voor de Topsportcoördinator en het bestuur en (indien gevraagd) voor paren met een internationale ambitie.

Een ambassadeur wordt, op voordracht van de Topsportcommissie, benoemd voor een periode van twee jaar door het NADB bestuur. Na twee jaar vindt een evaluatie plaats en kan eventueel herbenoeming plaatsvinden. De AM is in het bezit van een actieve WDSF licentie.

NADB Ambassadeurslijst

Onze huidige ambassadeurs zijn:

  • Robert Bogaart
  • Toine Daas
  • Julie Fryer
  • Ton Greten
  • Ron Hoorn
  • Marcel Keijzer
  • Clara Lamar
  • Euvgenia Parakhina
  • Els Gevaert
  • Mirjam Zwijsen