Veilige sport omgeving

Veilige sport omgeving

Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie en misbruik. Ook in onze bond en in jouw vereniging kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op je organisatie/vereniging én op het sportplezier van betrokkenen. De NADB wil (de leden van) haar verenigingen ondersteunen bij de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Maar als het dan toch mis gaat, ook dan kan je bij ons terecht.

Wat is grensoverschrijdend gedrag (GOG)?
Grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Preventie grensoverschrijdend gedrag
Als bond vinden we het belangrijk aandacht te hebben voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en ondersteunen we, samen met het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF, verenigingen bij het ontwikkelen van preventiebeleid binnen de vereniging.

Het Centrum Veilige Sport Nederland heeft daarvoor de speciale tool High 5! ontwikkeld voor sportbestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen. Met het High 5! Stappenplan krijg je als vereniging op een laagdrempelige en eenvoudige manier inzicht in wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Doorloop de 5 stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen jouw vereniging.

Projectgroep grensoverschrijdend groep

De vertrouwenscontactpersoon (vcp)
Als bond hebben wij een eigen vertrouwenscontactpersoon: Bas Scholten. Deze is bereikbaar voor iedereen binnen de sport met vragen, zorgen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag. De VCP is géén hulpverlener en doet géén onderzoek in de vereniging bij incidenten. Een vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kent het sport netwerk. Ook enkele verenigingen hebben een eigen VCP waar je terecht kunt. Deze kent de cultuur en structuur van de vereniging goed. Daarnaast is de VCP belangrijk als sparringpartner van het bestuur en aanjager en borger van preventief beleid. Onderstaand vind je een overzicht van de verschillende VCP’s waar een melding gedaan kan worden.

Contactmogelijkheden

Vereniging/Bond Eigen VCP Naam Contact
NADB (Nederlandse Algemene Danssport Bond) Ja Bas Scholten vcp@nadb.nl
SRN (Stiching Rolstoeldansen Nederland) Ja Miriam de Haas vertrouwensarts@rolstoeldansen.nl
Breaking Nee Bas Scholten vcp@nadb.nl
SDN (Stichting Danssport op Maat) Ja Natascha Bruers n.bruers@specialolympics.nl
Aerial & Pole Ja Dewi Soewarso dewi.soe@live.nl
NTSB (Nederlandse Twirl Sport Bond) Nee Bas Scholten vcp@nadb.nl
Rock ’n Roll Nee Bas Scholten vcp@nadb.nl
Salsa Nee Bas Scholten vcp@nadb.nl
Streetdance Nee Bas Scholten vcp@nadb.nl

 

En wat als het toch mis gaat?
Ondanks alle maatregelen vooraf, kan het natuurlijk altijd toch een keer mis gaan binnen jouw vereniging. De VCP van de vereniging is het eerste aanspreekpunt voor advies. Daarnaast kan iedereen, dus ook de VCP en bestuur van de vereniging, met vragen en voor het inwinnen van advies terecht bij de VCP van de bond of het Centrum Veilige Sport Nederland. Het doen van een melding doe je in eerste instantie bij het bestuur van je vereniging, de bond of het Centrum Veilige Sport.

Andere handige links

Ga naar de inhoud